Dette emnet er nedlagt

Store øvelser - FYS2150L Modul 3

Spektroskopi

Elastisitet

Braggdiffraksjon

Gammastråling

Nyttige MATLAB-skripter

Tilpassning av Cauchy-formulen til brytningsindeksen versus bølgelengde