Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS2150L - Vår 2016

Torsdag 21. januar  kl. 10.15  på rom FV216 blir det introduksjon til matlab for studentene på lektorprogrammet.

Se ellers informasjon på Fronter

18. jan. 2016 13:19

Hei

Vi ønsker å kunne gi introduksjonsforelesningene for alle studentene samlet på mandag 18.01. mellom 12:15 og 17:00.

Hvis det er noen studenter som har annen obligatorisk undervisning på mandag 18.01. mellom 12:15 og 17:00 bes de gi beskjed til oss på Piazza snarest.

Piazza:

I Fys2150 bruker vi Piazza til for å stille spørsmål og diskutere alt som er kurs-relatert. Følg lenken og meld dere på:

https://piazza.com/uio.no/spring2016/fys2150

Fronter:

All annen kursinformasjon ligger på Fronter.

Vennlig hilsen

Dag Kristian Dysthe og Alex Read

4. jan. 2016 11:26