Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS2150L - Vår 2017

Hei

Det viser seg å være vanskelig å kopiere Matlab-scriptene deres fra pdf-ene og inn i Matlab for å sjekke. Jeg vil derfor be alle (bortsett fra dem som har lab i dag, mandag) om å levere .m-scriptet som en egen fil. Dere kan velge om dere vil levere en egen pdf-fil med svarene på de andre oppgavene eller om dere bare skriver inn svarene i kommenterte linjer øverst i scriptet.

Hilsen Dag Kristian

23. jan. 2017 10:19