Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bølger med harmonisk tidsvariasjon, forplantning langs transmisjonslinjer, i plane bølgeledersjikt og i metalliske- og dielektriske bølgeledere (optiske fibre). Fase- og gruppehastighet, dispersjon. Spektralfordeling, pulsforbredning. Polarisasjon. Elektromagnetisk frittromsstråling, plane bølger, sylinder- og kulesymmetri. Antenner, lasere.

Hva lærer du?

En grunnleggende forståelse av elektromagnetiske bølger, med tanke på anvendelser som mobil-, satellitt- og optisk kommunikasjon, radar, fjernmåling, laser- og sensorteknikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme, FYS2130 – Svingninger og bølger, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS206, som ble undervist for siste gang våren 2002 .

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 6 timer undervisning per uke. I tillegg inngår regneoppgaver og prosjektarbeid med bruk av matematisk programvare.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen som teller ca. 40 % av endelig karakter (2 timer) (medio mars). Avsluttende skriftlig eksamen som teller ca. 60% av endelig karakter (3 timer) (primo juni).

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Læreboka. Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling".

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk