Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS3250 - Vår 2005

NB! Morgendagens oppsatte ekskursjon til Kjeller er utsatt, grunnet mange forfall fra studentene.

9. mars 2005 01:00

Forelesningene i Lille fysiske auditorium på torsdager blir klokka 1215, ikke 1015 som tidligere annonsert.

4. jan. 2005 01:00