Dette emnet er nedlagt

FYS3250 - Ukeplan våren 2011

Uke Dato Kap.  Tema
3 20-21/1 2,3 Bakgrunn: Maxwells ligninger 
4 27-28/1 3 Plane bølger i vakuum 
5 3-4/2 4 Maxwells ligninger i et homogent stoff 
6 10-11/2 4 Bølger i homogene stoff, grenseflater 
7 17-18/2 5 Potensialer, induktans, kapasitans
8 24-25/2 6,7 Transmisjonslinjer, karakteristisk impedans
9 3-4/3 7 Transmisjonslinjer
10 10-11/3 8 Plan metallbølgeleder
11 17-18/3 8 Bølgedispersjon. Refleksjon og brytning
12 24-25/3 8 Plan dielektrisk bølgeleder
13 31/3-1/4 - -  Midtvegseksamensuke
14 7-8/4 9 Rørformede bølgeledere
15 14-15/4 9 Optiske fibrer
16 21-22/4 -  - Påske 
17 28-28/4 9 Interferens og diffraksjon
18 5-6/5 10 Diffraksjon og antenner
19 12-13/5 10 Antenner
20 19-20/5 10 Øvingsgjennomgang, antenner
21 26-27/5 -  - Gjennomgang tidl. eksamen
22 2-3/6 -  - Kristi himmelfart 
23 8/6 -  - Avsluttende eksamen 

(Kapitler fra læreboka av Nannapaneni Narayana Rao: 'Elements of Engineering Electromagnetics,' 6th edition, Prentice Hall 2004.)