Dette emnet er nedlagt

FYS3260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppbygging, framstilling og egenskaper for ulike typer komponenter som brukes i elektronikkprodukter. Komponentkapsling. Mønsterkort og andre komponentbærere. Produksjonsprosesser for elektronikk. Lodding. bonding, liming. Hullmontasje og overflatemontasje, tykk-og tynnfilm hybridteknikk, polymér tykkfilm-teknologi, "Chip-on-board", filmbærerteknologi (TAB). Automatisering, bruk av fleksible roboter. Pålitelighet, feilmekanismer.

Hva lærer du?

Studentene skal få et innblikk i de forskjellige teknologier i elektronikkomponenter og moderne elektronikk-produksjon. Studentene vil få praktisk erfaring ved prosjekt-/laboratorieoppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS317, som undervises for siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester, og omfatter 30 forelesningstimer (2 timer per uke) og ca 20 timer med prosjekt- og laboratoriearbeid. Dessuten vil det bli foretatt ekskursjoner til utvalgte elektronikk-bedrifter for å gi et innblikk i avansert elektronikkproduksjon i praksis.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer). Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO http://www.uio.no/studier/studiekvalitet/utdanning/om-systemet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2007. FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder vil videreføres. Se også MN-fakultetets informasjonsside om videreføring av tidligere "klonede" emner.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk