Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Semesterside for FYS3410 - Vår 2004

Fasit til eksamensoppgaver finnes under Studentarbeider

14. juni 2004 02:00

Fasit til eksamensoppgaver finnes under Studentarbeider

31. mars 2004 02:00

Midveiseksamen blir arrangert onsdag 31.03.2004 fra 0900 til 1200 i rom FV414. Alle skrevne hjelpemidler er tillatt. Pensum er alt stoff forelest t.o.m. 17. mars 2004.

22. mars 2004 01:00