Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Semesterside for FYS3410 - Vår 2005

Avsluttende eksamen i FYS3410 avholdes 26. mai. Kandidatliste med tidspunkter er hengt opp på Fysisk institutt og kan også oppgis ved henvendelse til c.o.sundtveten@fys.uio.no

12. mai 2005 19:09