Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Semesterside for FYS3410 - Vår 2006

The homepages of the course are: for lectures and exams - http://folk.uio.no/maloy/; for exercises - http://folk.uio.no/yurig/

24. mars 2006 12:47