Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Pensum/læringskrav

Kittel: Introduction to Solid State Physics, 8th edition, 2005. Wiley. ISBN: 0-471-41526-8. Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 21, Appendix D.

Publisert 23. okt. 2008 17:04 - Sist endret 15. mars 2009 19:28