Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen ( i perioden 12. januar til 25. mai)

  • Onsdag kl. 13:15 -14:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen ( i perioden 14. januar til 27. mai)

Regneøvelser

  • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen ( i perioden 22. januar til 28. mai)

Publisert 24. okt. 2008 10:50 - Sist endret 3. des. 2008 08:07