Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Undervisning - tid og sted

Forelesning

  • Mandag kl. 10:15 -12:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen

    Undervisning: 17. januar - 11. april og 2. mai - 30. mai

  • Onsdag kl. 13:15 -14:00, Lille fysiske auditorium øst Fysikkbygningen

    Undervisning: 19. januar - 23. mars, 6. april - 13. april og 27. april - 1. juni

Regneøvelser

  • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Kollokvierom Ø394 Fysikkbygningen

    Undervisning: 20. januar - 14. april og 28. april - 26. mai

Publisert 1. okt. 2010 10:46 - Sist endret 22. nov. 2010 11:13