Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.

Semesterside for FYS3410 - Vår 2016

Faglærere