Dette emnet er erstattet av FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk.