Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til mange-legeme kvantemekanikk og relevante numeriske metoder for mangfoldige forskningsområder, som atomisk-, molekylær-, faststoff- og kjernefysikk, samt kjemi og materialvitenskap. Emnet dekker Feynman-diagram regler, mikroskopiske mean-field teorier (Hartree-Fock og Kohn-Sham teorier, naturlige orbitaler), mange-legeme perturbasjonsteori, stor-skala diagonaliseringsmetoder, coupled-cluster teori, algoritmer for Quantum Computing og Green's funksjons metoder.

Hva lærer du?

Etter dette emnet:

  • kan du benytte diverse metoder til utvalgte fysiske systemer.
  • har du en klar forståelse av sentrale mange-legememetoder og deres styrker og svakheter.
  • forstår du mange-legeme korrelasjoner i flere mean field metoder.
  • kan du bruke andre kvantisering til å utvikle mange-legeme bidrag.
  • kan du utvikle mindre programmer som implementerer sentrale mange-legeme metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å ta dette emnet må du være opptatt til ett av følgende masterprogrammer:

Emnet er også tilgjengelig for utvekslingsstudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

God kunnskap innen matematikk er nødvendig.

Andre anbefalte emner er:

Undervisning

Emnet er bygget på tildelte selvstudium og fire prosjektoppgaver. Det er ingen regelmessige forelesninger. Møter annenhver uke (varighet 1-2 timer) blir arrangert for å følge fremgang, og å diskutere prosjektoppgaver og øvelsesoppgaver.

Eksamen

  • Fire prosjektoppgaver som hver er vektet 20% av endelig karakter (80% til sammen).
  • En avsluttende muntlig eksamen vektet 20% av endelig karakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Eksamensforsøk i fagene FYS-KJM4480 – Quantum mechanics for many-particle systems (nedlagt), FYS-KJM9480 – Quantum mechanics for many-particle systems (nedlagt) og FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (nedlagt) teller som eksamensforsøk i FYS4480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (nedlagt).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Selvstudium med noe oppfølging hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)