Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FYS4540 - Høst 2004

EKSAMEN I - FYS4540, ENERGIFYSIKK - SOLENERGI

TID: TORSDAG, 9. DESEMBER 2004

STED: ROM V308, FYSIKKBYGNINGEN

KANDIDATLISTE:

KL. 12.00 CHRISTOPHER MILTON

KL. 12.30 THERESE SVARTE

KL. 13.00 FREDRIK GADE

KL. 13.30 INGVILD ANTONSEN

KL. 14.00 EMMA-CLAIRE GEORGE

KL. 14.30 ANDERS GUSTAV PETTERSEN

KL. 15.00 ANDRÉS F. OLIVARES LOPEZ

KL. 15.30 ISAIAH OUMA OMOLO

KL. 16.00 PETER NIKOLAI MOLIN

KL. 16.30 SUSANNE KAHLEN

EKSAMENSKOMMISJON:

EKSAMINATOR: PROFESSOR JOHN REKSTAD

SENSOR: AMANUENSIS ARNE GRIMNES

9. des. 2004 01:00