Emner innen geologi, geografi og geofysikk

Viser 1–14 av 14 emner
Emne Studiepoeng
GEO-AST3410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 – Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 – Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2310 – Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO2320 – Oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEO2330 – Hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3032 – Klimaforandringer og effekter (10 studiepoeng) 10
GEO3034 – Geofarer (10 studiepoeng) 10
GEO3070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO3100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3211 – Petroleumsystemer (10 studiepoeng) 10
GEO3240 – Seismisk tolkning (10 studiepoeng) 10
GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEO3515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10