Emner innen geologi, geografi og geofysikk

Viser 1–11 av 11 emner
Emne Studiepoeng
GEO-AST3410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO1100 – Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO2120 – Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 – Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO2320 – Oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEO3030 – Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3034 – Geofarer (10 studiepoeng) 10
GEO3100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3131 – Geomekanikk (10 studiepoeng) 10
GEO3211 – Petroleumsystemer (10 studiepoeng) 10
GEO3515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10