Semester page for GEO-AST3410 - Autumn 2018

Canvas

This course uses Canvas. See tips and guides for Canvas.

Log into Canvas

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

May 4, 2018 3:01 PM