Beskjeder

Publisert 5. aug. 2019 08:34

Øvelsen 19. august er fjernet, slik at 1. oppmøte (obligatorisk!) blir torsdag 22. august.

 

Publisert 3. mai 2019 14:39

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]