Obligatorisk oppmøte første forelesning

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

Publisert 3. mai 2019 14:39 - Sist endret 3. mai 2019 14:39