Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

27. november

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 11. desember kl. 14:30 (3 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Obligatoriske regneøvelser/seminarer som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 10:30