Semesterside for GEO1100 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Vennligst se timeplanen for oppdaterte rom i dette emnet.

17. aug. 2020 08:08

Hvis du har tatt eksamen i GEO1100 tidligere, men ønsker å ta den på nytt høsten 2020 må du:
1) Delta på feltøvelser og levere alle rapportene som teller i karakteren. Det gis IKKE unntak for tidligere levert Finserapport

2) Levere alle obligene som kreves. Obliger fra tidligere år kan ikke overføres.
 
 

29. juni 2020 15:11

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no). 

4. juni 2020 14:44