Semesterside for GEO1110 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter på evt. venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

12. nov. 2018 10:38