Semesterside for GEO1110 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Inspera var nede fra ca 14:25 til 14:45 torsdag 04.06.20. På grunn av dette har fakultetet bestemt at det skal legges til 30 minutter ekstratid på eksamener som startet klokken 14.30 torsdag 04.06. Ekstratiden vil legges til av fakultetsadministrasjonen. Det vil si at ny innleveringsfrist for eksamen i dette emnet er torsdag 11.06 klokken 15.00.

5. juni 2020 11:43

Hei,

 

Diverse relevant informasjon om GEO1110 før eksamen:

 

Tidligere eksamener i emnet (og også noen fra forløperen GEO1020) er nå lagt ut som egen modul - eksamensoppgaver.

 

Alle emner som har skriftlig eksamen i Inspera skal ha en prøveeksamen (dere skal ha fått informasjon om dette fra fakultet). Prøveeksamen er for at dere som studenter skal vite hva dere kan forvente til eksamen. Prøveeksamen vil bare være en enkel tekst av typen "Dette er en prøveeksamen for GEO1110. Du skal besvare disse spørsmålene (f.eks. 3 stk med underspørsmål) og laste opp svaret ditt som en PDF". Dette for at dere skal kunne sjekke hvordan Inspera fungerer eventuelt ved å laste opp et prøvesvar for å være sikre på hvordan dette fungerer når den virkelige eksamenen kommer.

 

Fristen for å sende godkjentlister til administrasjonen om hvem som kan ta eksamen er også denne uken.

De...

20. mai 2020 09:58

Avsluttende eksamen i dette emnet våren 2020 blir: Hjemmeksamen i Inspera

 

God påske! 

 

Mvh

Studieadministrasjonen

Institutt for Geofag

3. apr. 2020 13:21