Beskjeder

Publisert 8. jan. 2021 09:29

Første møte i GEO2110:
Mandag, 11.01, 12:15
Zoom, Meeting-ID: 623 4739 4690
https://uio.zoom.us/j/62347394690

Mvh. 
Kristina Dunkel

Emneansvarlig

Publisert 28. okt. 2020 12:03

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no).