Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelsesoppgaver, praktisk prøve i mineralogi og avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Praktisk prøve i mineralogi

Avsluttende muntlig eksamen

Tid: 2. juni kl. 09:00 (7 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2022 22:38