Semesterside for GEO2120 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Vennligst se timeplanen for oppdaterte rom i dette emnet.

17. aug. 2020 08:08

Undervisningen i GEO2120 starter i uke 35. Timeplanen er oppdatert. 

Mvh. 
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag

6. aug. 2020 10:26

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no). 

4. juni 2020 14:45