Semesterside for GEO2210 - Vår 2021

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Hei, 

vær oppmerksom på at første ordinære forelesning i GEO2210 - Geomorfologi er tirsdag, 19. januar. 

Med vennlig hilsen, 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag 

4. jan. 2021 15:54

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no). 

28. okt. 2020 12:06