Semesterside for GEO2300 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas
Dette emnet bruker digital håndtegning. Les om UiOs digitale håndtegningssystem før eksamen.
11. des. 2018 08:41

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

4. mai 2018 15:03