Obligatorisk oppmøte første forelesning

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

Publisert 4. mai 2018 15:03 - Sist endret 4. mai 2018 15:03