Semesterside for GEO2330 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Avsluttende eksamen i dette emnet våren 2020 blir: Hjemmeksamen i Inspera.

 

God påske! 

 

Mvh

Studieadministrasjonen

Institutt for Geofag

3. apr. 2020 13:32

The lecture has moved to Auditorium 1.

12. mars 2020 10:38

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no). 

24. okt. 2019 16:22