Undervisning - tid og sted

Emnet samkjøres med GEO4100 og følger dette emnets timeplan. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet.

Forelesning i GEO3100

Emnet samkjøres med GEO4100. Se dette.

Published Apr. 25, 2007 2:21 PM