Semester page for GEO3211 - Autumn 2019

Joint teaching

This course has jointly taught classes with GEO4211 – Petroleum Systems. See this course's semester page for schedule and messages.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen [studieinfo@geo.uio.no]

May 3, 2019 2:39 PM