Semesterside for GEO3340 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Det er obligatorisk fremmøte på første samling - torsdag 19. januar kl 12.15 i auditorium 2. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen på e-post studieinfo@geo.uio.no.

28. nov. 2016 16:07