Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Obligatorisk presentasjon, prosjektoppgave og avsluttende eksamen.

Prosjektoppgave

Prosjektpresentasjon som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 6. desember kl. 14:30 (3 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 01:19