Det er satt opp inntil …

Det er satt opp inntil 20 timer undervisning i uken. Ikke alle timene er belagt. På forelesning blir det delt ut en nøyaktig oversikt over undervisningstimenes innhold.

Published Aug. 19, 2003 2:00 AM - Last modified Sep. 15, 2004 12:13 PM