Semester page for GEO4120 - Spring 2004

MERK forelesningen er flyttet til rom 219 .

Feb. 19, 2004 1:00 AM

Første forelesning torsdag 4. mars kl 09:15 i rom 219 "VALHALL" Geologibygningen.

Feb. 17, 2004 1:00 AM