Beskjeder

Published Mar. 17, 2004 1:00 AM

Ingen øvelser eller forelesning i uke 13.

Published Feb. 17, 2004 1:00 AM

Forelesningen onsdag 18.2 blir i Skolestua (rom 114), Geologibygningen.

Published Feb. 11, 2004 1:00 AM

Ingen øvelse fredag 13. februar.

Published Jan. 27, 2004 1:00 AM

Onsdag'er kl 12:15 - 15 foreleses det fremover på Auditorium III (rom 113).

Published Jan. 21, 2004 1:00 AM

OBS: NYTT FORELESNINGSTIDSPUNKT ONSDAGER: kl. 12.15 - 15.00.

Published Jan. 21, 2004 1:00 AM

Ingen øvelse mandag 26. januar.

Published Jan. 13, 2004 1:00 AM

Mandagstimen gir tips og hjelp i forbindelse med obligatoriske regneøvelser. Fredagstimen gjennomgår regneøvelser.

Published Jan. 12, 2004 1:00 AM

Første gang er onsdag 21.01.

Published Jan. 12, 2004 1:00 AM

Øvelsene mandag og fredag holdes i Valhall , rom 219 Geologibygningen.