Pensum/læringskrav

Pensum GEO4530-09 (førebels liste)

Kartprojeksjonar

 • Introduksjon-1: Fjernanalyse og Geografiske informajonssytemer - kap 13.(last ned frå) INTRO-1
 • Introduksjon-2: Peter H. Dana: Map Projection Overview. (interaktiv vev-side)
 • Conventional Terrestrial Reference System and Frame (IERS TN)12s (NB Definisjonar)
 • Map Projections – A Working Manual (USGS): side 3 – 13, 48-51, 57-63 (kopi)
 • Richardus & Adler: Map Projections: side 138-143 (kopi)
 • Jan Danielsen: Transformasjoner ved NGO: (Kart og Plan) s. 23 – 32 (kopi)
 • Erving & Mitchell: Ch. 6 Coordinate systems s 91-94 (kopi)
 • Bakker & al.: Radio Positioning at Sea. s. 49-68 (kopi)
 • Bjørn Geirr Harsson: Nytt geodetisk grunnlag i Norge. Kart og Plan, s. 247-257 (kopi)
 • Bjørn Geirr Harsson: Nytt geodetisk grunnlag gir nye rutenett på kart K&P 6-93 s. 255-257 (inkludert i pdf over)
 • Koordinatbasert referansesystem ver.2.0 (Standard - Statens kartverk)
 • Dagny Lysaker: Hva slags høyder er NN1954?
 • Modern Terrestrial Reference Systems (Snay&Soler) -4 art. P1 P2 P3 P4
 • Solheim, D: Geoidemodeller-GPS kopi

Lesestoff:

 • (Frå Erathostenes til satllitgeodesi, (Pettersen))7s
 • Innføring av nytt høgdegrunnlag (Vestøl) (text) (PPT)

GPS

 • Prakstisk introduksjon til måling, Practical GPS-Surveying (16 sider)
 • Øvstedal, Ola: GPS frå statisk til kinematisk modus, 16s
 • Øvstedal, Ola: Nøyaktig posisjonsbestemmelse med GPS uten bruk av referansestasjon, Kart og Plan 2-99, s 210-216
 • NAVSTAR GPS, User Equipment Introduction, Kap. 1 og Kap 3 (lesestoff) (last ned frå) GPSUSER
 • Leick, A: 3 Artiklar
 • Hasanuddin Z. Abidin: On-the-fly Ambiguity Resolution (frå GPS-World) 6s
 • Richard B Langley: Glonass: Reviev and Update. GPS-World juni-97, 6s
 • Lachapelle&al: How Will Galileo Improve Positioning Performance? GPS World
 • Satellittbasert posisjonsbetemmelse ver.2.0 (Standard - Statens kartverk)(Read)
 • Keith D McDonald GPS-modernization (Read)
 • Richard A. Snay & al.: GPS Precision with Carrier Phase Observations: Does distance and/or time matter, Prof. Surveyor Magazine 3s
 • Häkli Pasi: Practical Test on Accuracy and Usability of Virtual Reference StationMethod in Finland (les) 16s
 • Ghoddousi-Fard & Dare: Online GPS processing services: 9s

Andre aktuelle GPS-linkar (ikkje pensum)

 • http://www.ngs.noaa.gov/CORS/ - mange linkar til artiklar
 • http://www.gmat.unsw.edu.au/wang/jgps/v1n1/v1n1pA.pdf (Om moderniseringa av GPS)
 • http://scign.jpl.nasa.gov/learn/gps.htm (litt meir oversyn)
 • http://www.gpsworld.com/ (månadsmagasin om GPS
 • http://www2.geod.nrcan.gc.ca/~craymer/#gps (mange GPS-linkar til div info)
 • http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html (God oversikt over GPS)

Digital fotogrammetri:

 • Andersen Ø & Johansen I.M.: En innføring i digital fotogrammetri, Ås-NLH 1998, 76s
 • Sandau et al.: Digital photogrammetric cameras (12 s) - (pdf)
 • Heipke C.: Automation of interior, relative, and absolute orientation. (19 s) (pdf)
 • Hinz et al.: Digital modular camera: System concept and data processing workflow. (8 s) (pdf)
 • Barstad B.: Datafangst for terrengmodellering med Digital fotogrammetri. (11 s) (pdf)
 • Kiefner M. Hahn, M.: Image compression versus matching accuracy. (8 s) (pdf)
 • Nilsen B.: Nøyaktighet ved automatisk generering av digitale terrengmodeller. (17 s) (pdf)
 • Gruber M. Leberl F.: Description and evaluation of the high quality photogrammetric scanner Ultra Scan 5000. (17 s) (pdf)
 • Petrie G.: Developments in digital photogrammetric systems for topographic mapping and geoscience applications. (23 s)
 • Andersen Ø.: 0,006% eller 0,060%? Fremstilling av terrenghøyder ved digital fotogrammetri. (10 s)
 • Zhang B. and Miller S.: Adaptive automatic Terrain Extraction (9 s)
 • Krzystek P.: Fully Automatic Measurement of Digital Elevation Models..(10 s)
 • Barstad B. Høgdekartlegging med laserskanning frå fly (pdf)
 • Fricker P: ADS40 - Progress in digital aerial data collection (pdf)
 • Pertie G: Airborne Digital Frame Cameras (pdf)
 • Petrie G: Airborne pushbroom scanners...(pdf)
 • Schenk T. Om automatisk orientering

Sist oppdatert: 23. januar 2009. Trond Eiken, (TE)

Published Oct. 23, 2008 5:45 PM - Last modified Jan. 26, 2009 5:37 PM