Semester page for GEO4810 - Autumn 2005

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Studenter som er forhindret fra å møte opp og som ikke melder forfall til foreleser kan miste plassen på kurset.

May 19, 2005 5:33 PM