Messages

Published May 26, 2021 1:22 PM

...finner dere her.

/Kai

Published May 21, 2021 3:19 PM

Her er notatene fra dagens forelesning.

/Kai

Published May 12, 2021 1:47 PM

Her er lysarkene fra dagens forelesning.

/Kai

Published Apr. 15, 2021 11:50 AM

Oppdatert kompendium finner dere her. Det er mest kosmetiske endringer og ikke noe nytt pensum.

Published Mar. 15, 2021 8:55 PM

Vi starter forelesningen kl 13.15 i stedet for 12.15 nå på onsdag pga kurskræsj.

Published Feb. 12, 2021 9:20 AM

Da har jeg sendt ut kalenderinvitasjon med Zoom-link til forelesningene for hele vårsemesteret. Håper dere har fått dette alle sammen, ellers får dere gi beskjed!

Ha i bakhodet at 28/4 så er det forhåpentligvis tokt på Oslofjorden. Det blir i såfall en heldag. Om vi ikke kan dra på tokt får vi nøye oss med en vanlig forelesning.

Tema for de kommende forelesningene finner dere her:

/studier/emner/matnat/geofag/GEO4964/v21/geo4964-schedule-2021.pdf

Published Feb. 8, 2021 12:30 PM

Vi møtes på video på onsdag, dere kobler dere opp via denne linken (456252). Dere trenger ikke å gjøre noen spesielle forberedelser, men kan gjerne kikke litt på fjorårets kompendium. Som sagt, en litt oppdatert versjon kommer på nett snart. Tenk på at det er obligatorisk med oppmøte på første forelesning så ta umiddelbart kontakt på mail om dere får tekniske problemer.

Published Feb. 1, 2021 2:56 PM

Det blir digital undervisning en tid framover. Jeg legger ut link til Zoom tidlig neste uke.

Jeg gjør nå noen mindre endringer/rettinger i kompendiet, men i mellomtiden kan dere kikke på versjonen vi brukte i fjor. Ses neste onsdag!

 

Mvh Kai

Published Nov. 12, 2020 3:36 PM

I kurset inngår en dagstur med FF Trygve Braarud ut på fjorden. Dette toktet er en obligatorisk del av kurset. Endelig dato er ikke satt, men preliminær dato er 28/4.

The course includes a full day cruise on the Oslofjord with RV Trygve Braarud. This cruise is an obligatory part of the course. The preliminary date is April 28 but this can be changed. 

Published Oct. 28, 2020 1:07 PM

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også studenter som er på venteliste til emnet. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no). 

***
Attendance at the first lecture is compulsory. This also applies for students, at waiting list for the course. Students who fail to meet, are considered to have withdrawn from the course unless they have previously given notice to the Student administration (studieinfo@geo.uio.no).