Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Dennis L. Hartmann: Global Physical Climatology, 1994. Academic Press. ISBN: 0-12-328530-5. http://elsevier-international.com/catalogue/title.cfm?ISBN=0123285305#revq.

Kapittel 1: Hele kapitlet.

Kapittel 2: Hele kapitlet.

Kapittel 3: Sider 40-44, 53, 56-57, 61-72, 75-79.

Kapittel 4: Sider 81-92, 99-101, 103-106, 111-113.

Kapittel 5: Sider 115-122.

Kapittel 6: 136-142, 146, 155-168.

Kapittel 7: Hele kapitlet.

I tillegg vil det bli forelest om: Dynamisk Meteorologi (bevegelser i atmosfæren) og Klima og Klimaendringer.

Disse forelesningene vil støtte seg til Kapitler 7 og 14 i boka "The physics of atmospheres, Third edition" av John Houghton, Cambridge University Press, ISBN 0-521-011221-1.

Publisert 12. aug. 2003 15:53 - Sist endret 15. sep. 2004 12:08