Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Dennis L. Hartmann: Global Physical Climatology, 1994. Academic Press. ISBN: 0-12-328530-5. http://books.elsevier.com/uk//apcatalog/uk/subindex.asp?maintarget=&isbn=0123285305&country=United+Kingdom&srccode=&ref=&subcode=&head=&pdf=&basiccode=&txtSearch=&SearchField=&operator=&order=&community=apcatalog.

Kapittel 1: Hele kapitlet.

Kapittel 2: Hele kapitlet.

Kapittel 3: Sider 40-44 (avsnitt 3.1-3.4), 53-54 (fram til avsnitt 3.6.1), 56-57 (hele avsnitt 3.7.1), 61-72 (avsnitt 3.8-3.10), 75-79 (avsnitt 3.12).

Kapittel 4: Sider 81-92 (avsnitt 4.1-4.4), 99-101 (fram til avsnitt 4.6.1), 103-106 (avsnitt 4.7), 111-113 (avsnitt 4.10).

Kapittel 5: Sider 115-122 (avnitt 5.1-5.4).

Kapittel 6: Sider 136-142 (fram til avsnitt 6.3.3), 146 (kun tabell 6.1 og omtalen av den), 155-168 (avsnitt 6.5).

Kapittel 7: Hele kapitlet.

John Houghton: The physics of atmospheres, Third edition, 2002. Cambridge University Press. ISBN: ISBN 0-521-011221-1. Det vil bli forelest om Dynamisk meteorologi (bevegelser i atmosfæren) og Klima og klimaendringer. Disse forelesningene vil støtte seg til kapitler 7 og 14 i Houghtons bok. For notater på norsk fra dynamikk klikk her. For notater på norsk fra klimatologi klikk på "Fulltekst" . Fulltekst.

Publisert 24. aug. 2004 19:04 - Sist endret 11. okt. 2004 15:50