Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Auditorium I Geologibygningen ( i perioden 23. august til 29. november)

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium I Geologibygningen

    Undervisning: 22. august - 17. oktober og 31. oktober - 28. november

  • Tirsdag 24. oktober kl. 14:15 -16:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

Jan Erik Weber, Jon Egill Kristjansson

Øvelser

Ivan Føre

Gruppe 1

  • Torsdag kl. 08:15 -10:00, Kurssalen (U37A) Geologibygningen

    Undervisning: 24. august - 28. september og 12. oktober - 30. november

  • Torsdag 5. oktober kl. 08:15 -10:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

Gruppe 2

Gruppe 2 er åpnet

  • Onsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium III Geologibygningen ( i perioden 23. august til 29. november)

Publisert 27. apr. 2006 14:49 - Sist endret 5. juli 2011 18:21