Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for geofag

Besøksadresse: 
Geologibygningen, Sem Sælands vei 1

Ekspedisjonstid: 
Tirsdag-fredag 12:00 -14:30

Postadresse: 
Postboks 1047, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 66 56
Faks: 22 85 42 15
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/geo/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Jan Erik Weber  (kontaktinformasjon)   Ansvarlig for emnet
Terje Berntsen  (kontaktinformasjon)  
Ivan Føre  (kontaktinformasjon)   gruppelærer
Publisert 24. apr. 2007 20:39 - Sist endret 19. nov. 2012 14:25