Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEF1000 - Høst 2008

Tillatte hjelpemidler på eksamen: Kalkulator

26. nov. 2008 14:32

Liste over de som har levert og fått godkjent begge de obligatoriske oppgavene ligger her

26. nov. 2008 14:27

Svarforslag til Oblig2 er lagt ut her .

Svarforslaget inneholder 2 ekstra oppgaver som ikke ble gitt i år. Se oppgavene 3,4 og 5.

Et mer utfyllende svarforslag for regningen i oppgave 1b finnes her

24. nov. 2008 23:31