Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning! Studenter som ikke møter opp, eller ikke gir beskjed på forhånd, blir slettet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Undervisning: 19. august - 30. september og 14. oktober - 25. november

  • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Undervisning: 20. august - 1. oktober og 15. oktober - 26. november

Jan Erik Weber, Terje Berntsen

Øvelser

Ivan Føre

Gruppe 1

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium II (rom 103) Geologibygningen

    Undervisning: 29. august - 3. oktober og 17. oktober - 5. desember

  • Onsdag 10. september kl. 12:15 -14:00, Datalaboratorium V329 Fysikkbygningen

Publisert 23. apr. 2008 09:47 - Sist endret 16. sep. 2008 18:59