This course is discontinued

Messages

Published June 8, 2005 1:12 PM

Krav om fremmøte. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.